Asset

Gemaakt met Padlet

Checklist voor een goede tekst

Stijl

 • Is er een duidelijke en eenduidige afzender van de tekst?
 • Gebruik je je eigen schrijfstem?
 • Spreek je de lezer direct, correct en consequent aan?
 • Gebruik je eenvoudige, begrijpelijke, taal?
 • Heb je vakjargon vermeden?
 • Is elke zin to the point?
 • Zijn je zinnen en alinea’s niet te lang of te kort?
 • Zit er voldoende variatie in je zinslengte?
 • Heb je beeldend geschreven? 
 • Bevat je tekst geen overbodige woorden en hoera-woorden?
 • Staan er geen (ingewikkelde) afkortingen in je tekst?
 • Bevat je tekst geen abstracte, verzachtende, dubbelzinnige of figuurlijke woorden?
 • Gebruik je synoniemen om vervelende herhaling te voorkomen?
 • Zijn je zinnen actief geformuleerd?
 • Gebruik je neutrale en positieve woorden?

Structuur

Titel en koppen

 • Dekt de titel de lading van je artikel?
 • Heb je na elke (max.) 3 alinea’s een tussenkop?
 • Zijn de koppen informatief?
 • Zijn je koppen verleidend

Inleiding, kern en slot

 • Staat je kernboodschap in de eerste zin?
 • Wordt de kernboodschap herhaalt in het slot?
 • Bevat het slot een samenvatting?
 • Komt de call to action duidelijk terug?

Alinea’s en zinnen

 • Staan de alinea’s in een logische volgorde?
 • Zijn je alinea’s maximaal 5 zinnen lang?
 • Is je zinslengte kort en gevarieerd (15-20 woorden gemiddeld)?
 • Bevat elke zin één kernboodschap en hooguit één komma?
 • Heeft elke zin een signaal- of verwijswoord?

Beeld en geluid

 • Bevat je tekst een afbeelding bij de inleiding?
 • Heb je figuren, tabellen, grafieken en video’s die je verhaal ondersteunen?
 • Is je beeld- en geluidsmateriaal van goede kwaliteit?
 • Heb je de juiste gebruiksrechten voor materiaal van anderen? 
 • Heb je de juiste bronvermelding geplaatst?

Opmaak

 • Springen kernwoorden en zinnen er uit (arceren, dikgedrukt, cursief)
 • Maak je gebruik van bullets of nummers voor opsommingen?
 • Zijn de links duidelijk zichtbaar?
 • Staat de belangrijkste informatie boven ‘de vouw’?
 • Heb je witruimte tussen de regels en alinea’s?
 • Gebruik je een prettig leesbaar lettertype (sans-serif)?
 • Is je lettertype voldoende groot (16-18 pixels)?
 • Is je tekstkolom smal genoeg (60-85 tekens)?
 • Sluit de plaats van de belangrijkste informatie aan bij de F-structuur?