Communicatie Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant

In Hart van Brabant werken we aan een toekomstbestendige regio, met respect voor mens, dier en natuur. Daarom werken we aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Daarin staan plannen voor het besparen en duurzaam opwekken van energie, aardgasvrije verwarming en aanpassingen van onze omgeving aan het veranderende klimaat. 

Ik ondersteun Regio Hart van Brabant en de negen gemeenten bij de communicatie over de REKS. Dat varieert van nieuwsbrieven tot radenavonden, van animaties tot klimaatsafari’s en van infographics tot de website.