Organiseren en hosten webinar Stedelijke Regio Breda-Tilburg

Gemeente Breda

Negentien gemeenten in de regio Breda-Tilburg, de waterschappen en provincie Noord-Brabant werken aan een verstedelijkingsstrategie. Hierin worden belangrijke regionale keuzes gemaakt over onder andere wonen, mobiliteit, energie, klimaat en natuur. Op 21 september 2022 werden gemeenteraadsleden tijdens een webinar bijgepraat over de stand van zaken.

Ik was verantwoordelijk voor de voorbereiding van dit webinar én was de host. Je kunt het webinar (en mij) hier bekijken.